کتاب “بهزاد” در وبسایت Idea Books

‏Idea Books فروشنده و توزیع کننده‌ی بین‌المللی کتاب‌های هنر، مستقر در شهر آمستردام است. این مرکز با کشورهای بسیاری همکاری‌ می‌‌کند و «نشر نظر» تنها ناشر ایرانیِ در تعامل با آن‌هاست.

کتاب “بهزاد” از طریق این وبسایت برای کاربرهای خارج از ایران در دسترس می باشد.