نقاشی ها

برای مشاهده تصاویر بزرگتر روی عکسها کلیک کنید

“سپید بر سپید”

۱۳۵۴ – ۱۳۵۰ (چوب، مس)

مجموعه آپ آرت

۱۳۴۹ و ۱۳۶۰ (رنگ روغن روی بوم)

متفرقه