کتاب “بهزاد” در فروشگاه آمازون

کتاب زندگی و آثار بهزاد گلپایگانی هم اکنون در وبسایت آمازون در دسترس می باشد. این اثر نتیجه پژوهش و نگارش “مجید کاشانی” و “معراج قنبری” است، و توسط نشر “نظر” منتشر شده است. برای تهیه کتاب به این لینک مراجعه نمایید.