پشت بام: جنبش سقاخانه

اولین شماره پشت بام با پژوهشی پیرامون جنبش سقاخانه اسفند ۱۳۹۷ منتشر شد.

پشت بام فصلنامه‌ای فرهنگی هنری است،‌ با نگاه تخصصی به هنرهای تجسمی که در دو فرمت نشریه ی کاغذی و مجله ی دیجیتال در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام فعالیت خود را آغاز کرده است.

در این شماره و با کوشش دست اندرکاران، طی مطالب و مصاحبه هایی از کیانوش معتقدی، زروان روح بخش، محمد شمس، عباس مشهدی زاده، ساعد مشکی، توکا ملکی، محمد فدایی، فرشید پارسی کیا، رضا عابدینی و یوریک کریم مسیحی، به بهزاد گلپایگانی نیز پرداخته شده است.