نگاهی بر زندگی و آثار بهزاد گلپایگانی در “روزرنگ”

سپید بر سپید / نگاهی بر زندگی و آثار بهزاد گلپایگانی (بنیانگذار تایپو گرافی نوین ایران)

“هنر امروزین نمی‌خواهد در غبار هزاران ساله موزه‌ها گم شود و بگندد یا خلاصه حرفش در پرتو نورافکن‌‌های گالری‌‌های هنری زمزمه شود و تنها معدودی هنرشناس یا هنردوست حرف‌های آن را بشنوند. او می‌خواهد پژواک آوایش به گوش بیشترین شنوندگان برسد و در تلاش همین همه‌گیری است که پیکاسو پوستر می‌کشد ، دالی لباس شنا طرح می‌ریزد و ریت ولد صندلی می‌سازد”.

از آغاز اختراع حروف سربی و ورود دستگاه چاپ به ایران و اولین دستگاه چاپ…