نمایشگاه “در آغاز کلمه بود” در موزه گرافیک ایران

تعدادی از طرح جلدهای بهزاد گلپایگانی در نمایشگاهی با عنوان “در آغاز کلمه بود” که شامل منتخبى از آثار چند نسل از طراحان گرافيك معاصر ايران است در موزه گرافیک ایران درمعرض نمایش قرار گرفت.

این نمایشگاه که توسط انجمن صنفى طراحان گرافيك ايران با همكارى كميته‌‌ موزه در راستاى جمع آورى، حفظ، نگهدارى و نمايش آثار فاخر گرافيك ايران برپا شد در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در موزه گرافیک ایران واقع در بزرگراه شهید بابایی، خیابان استخر، خیابان استقلال، خیابان توحید شمالی – عمارت ارباب هرمز، پارک پلیس افتتاح گردید.

“روانشناسی هوش”، “وداع با اسلحه” و “دیو در تن” عناوین کتابهایی هستند که از بهزاد گلپایگانی در این مجموعه ارائه شده است. این آثار پیرامون سال ۱۳۵۴ خلق شده اند.